ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ทีมเทคนิค ยิปรอค ตราบ้าน สาธิต ฝึกอบรมการติดตั้งผนังเบา แก่ช่างและผู้สนใจที่โกลบอลเฮ้าส์ สาขาเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัดสาขาเวียงกุมกาม เชียงใหม่, 25 กรกฎาคม 2562 – ทีมเทคนิค ยิปรอค ตราบ้าน สาธิต ฝึกอบรมพิเศษแก่ช่างและผู้สนใจทั่วไปกว่า 22 คน  ซึ่งในโครงการฝึกอบรมนี้ได้ให้ความรู้และเปิดโอกาสให้ช่างและผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้การติดตั้งฝ้าเพดาน ผนัง และช่องเปิดประตู พร้อมกันนี้ได้ทดสอบความแข็งแรงของแผ่นยิปซัมที่แข็งแรงที่สุด “ยิปรอค ฮาบิโต้”  เพื่อให้ช่างและผู้สนใจทั่วไปได้พัฒนาประสิทธิภาพฝีมือการติดตั้ง  และเสริมสร้างประสบการณ์ของพวกเขากับโซลูชั่นส์และผลิตภัณฑ์ ยิปรอค ตราบ้าน ยิปซัมมาตรฐานระดับโลก