ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ทีมเทคนิค Gyproc ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงการฝึกอบรมพิเศษ

ทีมเทคนิค ยิปรอค ตราบ้าน สาธิต ฝึกอบรมพิเศษแก่ช่างและผู้สนใจทั่วไปกว่า40 คน ณ ไทวัสดุ  จ.ภูเก็ต ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ในโครงการฝึกอบรมนี้ได้ทดสอบความแข็งแรงของแผ่นยิปซัมที่แข็งแรงและแขวนของหนักได้อย่างปลอดภัยที่สุด “ยิปรอค ฮาบิโต้”

พร้อมให้ความรู้และเปิดโอกาสผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้การติดตั้งฝ้าเพดาน ผนัง และช่องเปิดประตู

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพฝีมือการติดตั้ง เสริมสร้างประสบการณ์กับโซลูชั่นส์และผลิตภัณฑ์คุณภาพ ยิปรอค ตราบ้าน ยิปซัมมาตรฐานระดับโลก