ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

สถานศึกษา

เพื่อการรองรับเทคโนโลยีของการศึกษาปัจจุบัน การเตรียมพร้อม เปลี่ยนแปลง ห้องเรียนและอาคารต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเต็มที่ของนักเรียน นักศึกษา

Education-Post-Photo

สถานศึกษาควรเป็นที่ปลอดภัย และเป็นสถานที่ที่นักเรียนและอาจารย์สามารถรับฟังกันและกันได้อย่างไม่มีปัญหา ไร้เสียงรบกวนจากภายนอก เพื่อไม่ให้เสียสมาธิในการเรียน พร้อมให้ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของแต่ละวิชา 

ซึ่งจากการทำงานเคียงคู่กับสถาปนิก, ที่ปรึกษา และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา ยิปรอคได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบผนังและฝ้าเพดาน เพื่อรองรับความต้องการด้านการกันเสียง ความแข็งแรงทนทานเมื่อใช้งาน และป้องกันไฟ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกคนในสถานศึกษา


ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น สำหรับกลุ่มงานโครงการนี้