ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

สถานพยาบาล

การเติบโตรวดเร็วของธุรกิจด้านการแพทย์ ที่ทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งต้องปรับเปลี่ยนตนเอง เพิ่มความสวยงามในรูปลักษณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้มาตรฐานระดับโลก รวมไปถึงการให้บริการอันรวดเร็ว

Healthcare-Post-Photo

ซึ่งการปกป้องคนไข้นั้นจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในอาคาร ให้ป้องกันการเกิดไฟไหม้ รวมไปถึงการลดและป้องกันเสียงเข้าไปในห้องคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดจากภายนอก เสียงเข้าออกของผู้คนอื่นๆ หรือความวุ่นวายภายในโรงพยาบาล


ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น สำหรับกลุ่มงานโครงการนี้

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.