ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

อาคารสูง

เป้าหมายของเราคือการสร้างอาคารสมัยใหม่ที่ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้บริการของเรา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ยิปซัม ยิปรอคได้มีส่วนช่วยพัฒนาอาคารสูงสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคการค้าในประเทศ ซึ่งต้องมีการแข่งขันทำยอดขายอย่างต่อเนื่อง

และช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี น่าอยู่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการสูงสุด


ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น สำหรับกลุ่มงานโครงการนี้