ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ผลิตภัณฑ์ยิปซั่มของไทยได้รับรางวัลโรงงานสีเขียวและ CSR-DPIM

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวประจำปี 2562 (Green Mining Award) และการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) สำหรับในปี 2562 โรงงานแหลมฉบังได้รับรางวัล Green Mining Award ประเภทโรงแต่งแร่เป็นปีแรก และโรงงานบางปะอินได้รับรางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวต่อเนื่องประเภทโรงแต่งแร่เป็นครั้งที่ 2 และการรับรองความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปีแรก โดยมีนายอภิรักษ์ ชัยศิริพาณิชย์ Operations Director และนายยิ่งศักดิ์ บุญชำนาญ Industrial Manager เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้ารับรางวัลจากนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร โดยรางวัลดังกล่าวกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดขึ้นเพื่อกำกับดูแลให้สถานประกอบการมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน