ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ISSUU

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ระบบผนัง GypWall™ 50

เป็นโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีสำหรับระบบผนังยิปซัมของ ยิปรอค ประกอบด้วยโครงคร่าวหน้าตัดรูปตัวยู (U-Track) เป็นรางวางไปตามแนวของผนังที่จะติดตั้ง และโครงคร่าวหน้าตัดรูปตัวซี (C-Stud) วางลงในรางของโครง U-Track เพื่อเป็นโครงคร่าวตั้ง สำหรับติดแผ่นยิปซัม ยิปรอค

gypwall-50

คุณสมบัติพิเศษ

  • คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
  • สะดวกต่องานระบบ
  • แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก
  • ลดปัญหาเรื่องสกรูรูด
  • สะดวกต่อการตรวจสอบความถูกต้อง