ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

สามารถติดต่อเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ยิปรอคได้ที่

ยิปรอค คอนเนค : ศูนย์ฝึกอบรม ยิปรอค บางปะอิน 

ที่อยู่: 27 หมู่ 1 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์: 02-700-9444 หรือ 035-220-210-4

แฟกซ์: 035-261-335

อีเมล์ : TBOC.GyprocThailand@saint-gobain.com
 

Training Center

Google Map

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.