ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

สามารถติดต่อเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ยิปรอคได้ที่

ยิปรอค คอนเนค : ศูนย์ฝึกอบรม ยิปรอค บางปะอิน 

ที่อยู่: 27 หมู่ 1 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์: 02-700-9444 หรือ 035-220-210-4

แฟกซ์: 035-261-335

อีเมล์ : TBOC.GyprocThailand@saint-gobain.com
 

Training Center

Google Map