ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ยิปรอค คอนเนค : โชว์รูม ยิปรอค โซลูชั่น 

แนะนำระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัม เพื่อการอยู่อาศัยที่สะดวกสบาย ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยิปซัมอย่างเหมาะสมกับงบประมาณ รวมถึงการแนะนำการออกแบบระะบบผนังและฝ้าเพดาน ให้ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคาร สำนักงาน และบ้านพักอาศัย

gyproc-solution-center

  • ท่านสามารถโทรติดต่อนัดหมาย วัน เวลา เพื่อเข้ารับการบริการได้ที่หมายเลข 02-700-9444 หรือ อีเมล์มาที่ TBOC.GyprocThailand@saint-gobain.com 
  • ศูนย์บริการออกแบบตั้งอยู่ที่ ชั้น G อาคารมหานครยิบซั่ม
  • เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:00 น. (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)