ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

เพื่อประสิทธิภาพการให้บริการสินค้า การจัดจำหน่าย และจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อความต้องการ

บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างศูนย์กลางที่กรุงเทพฯ และคลังสินค้า

เรายังมีตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้งระบบกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยท่านสามารถเข้าชมรายชื่อตัวแทนจำหน่ายได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายยิปรอค

นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อเข้ามาผ่านทางศูนย์บริการฮอทไลน์ที่หมายเลข 02-700-9444

หรืออีเมล: csc.tgp@saint-gobain.com

Gyproc Head Office