ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ISSUU

แซง-โกแบ็ง ประเทศไทยได้ร่วมมือกับหอการค้าฝรั่งเศส - ไทย (FTCC) และหอการค้าเนเธอร์แลนด์ - ไทย (NTCC) เพื่อจัดงาน “Multi-Chamber Sustainability for Business Forum 2019”

ฟอรั่ม “ Multi-Chamber Sustainability for Business Forum 2019” นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรนักธุรกิจและผู้ให้บริการเพื่อนำเสนอแนวโน้มที่ยั่งยืนทั้งในส่วน ข้อมูลเชิงลึก นวัตกรรมความคิด โซลูชั่นทางธุรกิจและการประยุกต์ใช้ที่ทันสมัย เนื้อหาการประชุมประกอบด้วย 5 ด้านของพลังงานสีเขียว, มลภาวะและขยะ, การศึกษาในสถานประกอบการ, สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และธุรกิจที่ยั่งยืน

หัวข้อ “นวัตกรรมความสบายสำหรับอาคารสำนักงาน (Multi-comfort for disruptive building offices)” ถูกรวมอยู่ในเนื้อหาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีโดย คุณ Slawomir Szpunar ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศของกลุ่มแซง-โกแบ็ง มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการช่วยเชื่อมโยงความคิด ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วม และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นให้ และเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจ, บริษัทฯ ของผู้เข้าร่วมประชุม