ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีสำหรับระบบผนัง ยิปรอค

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีสำหรับระบบผนัง ยิปรอค มีให้เลือก 1 เทคโนโลยี และ หน้าตัดหลายขนาดเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน

(1) เทคโนโลยี การขึ้นลอนเหล็กแบบ Ultra Steel ™ : ติดตั้งง่าย รวดเร็ว พร้อมวัสดุอุปกรณ์เต็มระบบ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.