ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผ่นยิปรอค กลาสร็อค เอ็กซ์

ป้องกันความชื้นและเชื้อราได้อย่างยอดเยี่ยม เสริมความแข็งแกร่ง

ให้กับแผ่นยิปรอค กลาสร็อค เอ็กซ์ (Glasroc® X) ด้วยใยแก้วบนผิวหน้าของแผ่นยิปซัมทั้งสองด้านและเคลือบอีก

ชั้นด้วยสารป้องกันรังสียูวี ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานภายนอกอาคาร หรืองานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง

New glasroc_x_packshot

คุณสมบัติพิเศษ

 • แผ่นยิปซัมสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
 • ทนต่อแรงกระแทก
 • ทนความชื้นและเชื้อรา
 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • ทนไฟ
 • ตัดแผ่นง่าย
 • การคงขนาด
 • เจาะง่าย
 • ประหยัดพลังงาน
 • ขนย้ายง่าย
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มคุณภาพให้งานได้อย่างดีเยี่ยม

การใช้งาน

1. ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นยิปซัม Glasroc® X

1application_glasrocx

1) แผ่นยิปซัม

สำหรับการติดตั้งแผ่น Glasroc® X นั้น สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน โดยติดตั้งแผ่นให้มีช่องว่างระหว่างแผ่นไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ยึดติดกับโครงเหล็ก ซึ่ง
มีระยะเว้นของโครงที่ 400 - 600 มิลลิเมตร โดยความหนาและขนาดของโครงเหล็ก จะต้องถูกคำนวนเพื่อรองรับแรงของลมตามมาตรฐานในแต่ละพื้นที่

2.1application_glasrocx

2) การเจาะยึดแผ่นยิปซัม

การยิงสกรู ควรเว้นระยะการยิงสกรูห่างจากขอบของแผ่น
ไม่ต่ำกว่า 10 มิลลิเมตร และระยะห่างระหว่างสกรูไม่ควรเกิน 150 มิลลิเมตร โดยควรจะยิงสกรูบนแผ่นที่ติดกันทะแยงขึ้นมาที่ 20 มิลลิเมตร ซึ่งหัวสกรูนั้นจะต้องเจาะ
ยึดเข้ากับผิวหน้าแผ่นได้โดยไม่สร้างความเสียหายให้กับเนื้อยิปซัมภายใน

3application_glasrocx

3) เสริมความแข็งแรงที่มุมแผ่น
สามารถติดตั้งปลายของแผ่นห่างจากจุดที่ยึดกับโครงได้สูงสุดที่ 200 มิลลิเมตร และสำหรับมุมผนังทั้งภายในและภายนอก จำเป็นจะต้องเสริมความแข็งแรงด้วยโครง
เหล็กบริเวณมุม

4application_glasrocx

4) การติดตั้งแผ่นบริเวณประตูและหน้าต่าง

การเว้นช่องว่างสำหรับหน้าต่างและประตูนั้น รอยต่อระหว่างแผ่นนั้นอาจไม่ตรงกับแนวทับหลัง ควรเว้นระยะของวงกบหน้าต่างและประตูที่ 40 ซม. สำหรับรอยต่อแนวตั้งและ 15 ซม. สำหรับรอยต่อแนวนอน งานติดตั้งทั้งหมดนั้นต้องทำการติดตั้งเป็นแบบโครงอิสระ เพื่อไม่ให้มีการถ่ายเทน้ำหนักไปที่ตัวแผ่นยิปซัม สำหรับพื้นที่บริเวณขอบหน้าต่างควรมี

ความลาดชันอยู่ที่ 10° เป็นอย่างน้อยสำหรับการระบายน้ำ

5application_glasrocx

5) การฉาบบริเวณรอยต่อ

ในการติดตั้งระบบ Direct render จำเป็นจะต้องฉาบปิดรอยต่อของแผ่นก่อน โดยการใช้ปูนฉาบ Weber BaseCoat X ฉาบลงบริเวณรอยต่อและเสริมความแข็งแรงด้วยตาข่าย 160g หน้ากว้าง 10-15 ซม.

6application_glasrocx

6) ขอบหน้าต่างและทับหลัง

เพื่อป้องกันการเกิดรอยแตกร้าวบริเวณมุมของบริเวณ
ช่องเปิดควรเสริมความแข็งแรงด้วยการติดตั้งตาข่าย 160g ขนาด 20 x 40 ซม. ในมุมทะแยง คู่กับปูนฉาบ Weber BaseCoat X ในบริเวณมุมของช่องเปิด
และควรเสริมความแข็งแรงของบริเวณขอบของช่องเปิดด้วยตัวปิดมุมตาข่าย คู่กับปูนฉาบ Weber BaseCoat X

2. โซลูชั่นการฉาบผนังแบบ Direct Render

7application_glasrocx

7A) เบสโค้ท ชั้นที่หนึ่ง

ทำการฉาบผนังด้วย Weber BaseCoat X ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร ในชั้นแรก โดยแนะนำให้ฉาบด้วยเกรียงหวีเพื่อควบคุมความหนาให้สม่ำเสมอ
*ควรฉาบ ปูน BaseCoat X หลังจากฉาบรอยต่อแผ่นแล้วเท่านั้น

8application_glasrocx

8A) ตาข่าย 160g

หลังจากทำการฉาบปูน Weber BaseCoat X แล้วให้ติด ตาข่าย160g ให้ทั่วทั้งบริเวณ โดยที่ในบริเวณรอยต่อของตาข่าย ให้ตาข่ายทับซ้อนกันอย่างน้อย 10 ซม. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องพร้อมทั้งใช้เกรียงฉาบตาข่าย 160g ให้ติดกับปูน WeberBaseCoat ที่ฉาบไว้รอบแรก ให้ติดกันทั้วบริเวณ

2.3application_glasrocx

9A) เบสโค้ท ชั้นที่สอง

ฉาบปูนฉาบ Weber BaseCoat X รอบที่สองทับ ขณะที่ปูนรอบแรกยังไม่แห้งสนิท ด้วยความหนาประมาณ 2 มิลลิเมตรขึ้นไป โดยฉาบ
ใหเ้รียบและทิ้งให้แห้งสนิท เพื่อรอทำการฉาบปูน เวเบอร์เบส สกิม อัลตร้า บอนด์ ต่อไป

 

2.4application_glasrocx

10A) การฉาบสกิมโค้ท

หลังจากปล่อยผนังที่ฉาบไว้ให้แห้งสนิทแล้ว ซ่งึ ปกติจะใช้เวลาประมาณ 48 ชั่วโมง จึงทำการฉาบเรียบด้วยปูนฉาบ เวเบอร์เบส สกิม อัลตร้า บอนด์
หลังจากนั้นทิ้งให้แห้งสนิท เมื่อสกิมโค้ทแห้งสนิทแล้ว จึงสามารถทำการตกแต่งผนังได้ตามต้องการ

 

 

Board color

สีขาว

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.