ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ยิปรอค 'ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม'  ผลิตภัณฑ์ยิปรอค ได้รับการพิสูจน์ โดยผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาคารเขียว (Singapore Green Building Product)  ได้คะแนนสูงสุด : 4 ticks   จากสถาบันอาคารเขียวของสิงคโปร์ ( Singapore Green Building Council)

ยิปรอค ได้คะแนนระดับสูงสุด 4 ticks จากสถาบันอาคารเขียวของสิงคโปร์  

ผลิตภัณฑ์ ยิปรอค 'ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม'  ได้รับการพิสูจน์โดยผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาคารเขียว (Singapore Green Building Product)  ได้คะแนนสูงสุด : 4 ticks   จากสถาบันอาคารเขียวของสิงคโปร์ ( Singapore Green Building Council)

สถาบันอาคารเขียวของสิงคโปร์ _01

การประหยัดพลังงานและการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญในเมืองไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอาคาร มีจำนวนผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของโครงการมากมายที่มีที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง  ในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษา เพื่อให้อาคารและโครงการผ่านมาตรฐานจัดการอาคารเขียวตามแผนการรับรองอาคารสีเขียวที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น การรับรองมาตรฐานจาก TREES, LEED หรือ Green Mark

ในขณะที่การก่อสร้างอาคารเขียวเริ่มกลายเป็นเรื่องจำเป็น แต่ความสำคัญของผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในอาคารเหล่านี้ไม่สามารถลดคุณภาพและคุณสมบัติได้เช่นกัน

มุ่งมั่นในการพัฒนาโซลูชั่นผลิตภัณฑ์และระบบให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

“ยิปรอค” บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิ่บซัม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแซง-โกแบ็ง มุ่งมั่นในการพัฒนาโซลูชั่นผลิตภัณฑ์และระบบให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารสีเขียว

สถาบันอาคารเขียวของสิงคโปร์ _02

ธุรกิจแผ่นยิปซั่มของเราภายใต้ชื่อแบรนด์ "ยิปรอค / โปรรอค" ได้รับการพิสูจน์โดยผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาคารเขียว (Singapore Green Building Product)  ได้คะแนนสูงสุด (the highest ‘Leader’ rating : 4 ticks )จากสถาบันอาคารเขียวของสิงคโปร์ ( Singapore Green Building Council) ซึ่งเป็นสถาบันเดียวที่เป็นศูนย์กลางในอุตสาหกรรมนี้ 

ใบประกาศนียบัตรรับรองใบนี้พัฒนาโดย Singapore Green Building Council มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่ครอบคลุม 5 ประเด็นสำคัญ : ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Energy Efficiency), ด้านการใช้น้ำอย่างประสิทธิภาพ(Water Efficiency), ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ(Resource Efficiency), ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health & Environmental Protection) และด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(other green features)  

สถาบันอาคารเขียวของสิงคโปร์ _03

การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของมาตรฐานการรับรองนี้ทางซัพพลายเออร์จะได้รับคะแนนตั้งแต่ 1-tick ถึง 4-ticks (ดี ถึผู้นำ) สิ่งนี้มีความแตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันในหมวดหมู่เดียวกัน

ธุรกิจแผ่นยิปซัมเป็นโซลูชั่นคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยิปรอค สัญญาว่าจะให้บริการลูกค้า รวมถึงผู้พัฒนาโครงการ สถาปนิก วิศวกร บริษัทและผู้รับเหมาทั่วไป ได้พบประสบการณ์การใช้แผ่นยิปซัม ทุกผลิตภัณฑ์ และทุกโซลูชั่นจากยิปรอค ที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อบรรลุความสำเร็จสูงสุดสำหรับอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน

 

 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.