ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ปูนกาวติดแผ่นยิปซัม ยิปรอค

แปลงโฉมเป็นผนังยิปซัมบนผนังเดิมอย่างรวดเร็ว  ด้วยปูนกาวติดเเผ่นยิปซัม ยิปรอค 

ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ไม่จำเป็นต้องฉาบปูนซีเมนต์ ตัดปัญหาความเลอะเทอะจากการผสมปูนทราย

ได้ผนังที่เรียบ สวยงาม เป็นฉนวนป้องกันความร้อนจากภายนอกที่จะผ่านเข้ามา ช่วยทำให้อากาศภายในห้องเย็นสบาย

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.