ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ท่านสามารถโหลดตารางเพื่อใช้คำนวณปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ยิปรอคในแต่ละโซลูชั่น

ระบบงานผนังเบา ยิปรอค (Gyproc® Drywall)

ระบบงานผนังเบา ยิปรอค (Gyproc® Drywall) มีให้เลือกตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย ดังนี้

1.ระบบงานผนังเบา ยิปรอค ยิปไลเนอร์  (Gyproc® GypLyner®) :

  • ผนังกรุทับบนผนังเดิมชนิดรองรับน้ำหนัก ทนทาน แข็งแรง โดยใช้โครงคร่าวเหล็ก ยิปเฟรม ML50A

2. ระบบงานผนังเบา ยิปรอค ดรายไลเนอร์ (Gyproc® DriLyner®) :

  • ผนังกรุทับบนผนังเดิมชนิดไม่รับน้ำหนัก ใช้เวลาติดตั้งได้รวดเร็วที่สุด ติดตั้งด้วยปูนกาว 

3. ระบบงานผนังเบา ยิปรอค ยิปวอลล์  (Gyproc® GypWall®) :

  • ผนังกั้น-แบ่ง หรือต่อเติมผนังใหม่ชนิดรองรับน้ำหนัก ทนทาน แข็งแรง โดยใช้โครงคร่าวเหล็ก C-STUD และ U-TRACK 

1.ระบบงานผนังเบา ยิปรอค ยิปไลเนอร์  (Gyproc® GypLyner)

Gyproc® GypLyner®

take_off_gyplyner_aug2020th_1.xlsx - 70.83 KB

take_off_drilyner_system_trowel_process_board_12mm._up_rev1.xlsx - 84.02 KB

3 ระบบงานผนังเบา ยิปรอค ยิปวอลล์  (Gyproc® GypWall®)

Gyproc® GypWall®

take_off_gypwall_2020_blank_form_rev_11_0.xlsx - 67.63 KB

ระบบงานฝ้าฉาบเรียบ ยิปรอค (Gyproc® Concealed Ceiling)

2 ระบบงานฝ้าฉาบเรียบ ยิปรอค (Gyproc® Concealed Ceiling) มีให้เลือกตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย ดังนี้

  1. ระบบงานฝ้าฉาบเรียบ ยิปรอค ยิปเฟรม (Gyproc® Gypframe®) : ฝ้าฉาบเรียบเพื่อปิดพื้นผิวใต้ท้องพื้นให้ดูสวยงามเรียบเนียบ โดยใช้โครงคร่าวเหล็ก หน้าตัดตัวซี เป็นโครงคร่าวหลักและโครงคร่าวซอย
  2. ระบบงานฝ้าฉาบเรียบ ยิปรอค ยิปไลเนอร์  (Gyproc® GypLyner®) : ฝ้าฉาบเรียบกรุทับบนผนังเดิม เพื่อปิดพื้นผิวใต้ท้องพื้นให้ดูสวยงามเรียบเนียบ โดยใช้โครงคร่าวเหล็ก ยิปเฟรม ML50A ที่ต้องการเพดานสูง เว้นช่องระบบได้เล็กที่สุด 2.5 ซม (ขึ้นอยู่กับงานระบบอื่นๆ เช่น ท่อน้ำ ไฟฟ้า และอื่นๆด้วย)

1.ระบบงานฝ้าฉาบเรียบ ยิปรอค ยิปเฟรม (Gyproc® Gypframe®) 

  • สำหรับพื้นที่ที่ต้องการความแข็งแรง เช่น ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน คอนโดมิเนียม

Gyproc® Gypframe®

6._faaephdaanchaaberiiyb_okhrngkhraawml50a_take_off_concealed_ceiling_ml50a_system_-_rev.2_15_april_2020.xlsx - 73.12 KB

2.ระบบงานฝ้าฉาบเรียบ ยิปรอค ยิปไลเนอร์  (Gyproc® GypLyner®)  

  • สำหรับบริเวณที่ต้องการเพดานสูง เว้นช่องระบบได้เล็กที่สุด 2.5 ซม (ขึ้นอยู่กับงานระบบอื่นๆ เช่น ท่อน้ำ ไฟฟ้า และอื่นๆด้วย)

Gyproc® GypLyner®

take_off_conceal_ceiling_aug2020th.xlsx - 72.01 KB

ระบบงานฝ้าที-บาร์ ยิปรอค (Gyproc® T-Bar Ceiling)

3. ระบบงานฝ้าที-บาร์ ยิปรอค (Gyproc® T-Bar Ceiling)

  • ใช้โครงคร่าวคุณภาพสูง เคลือบสีพิเศษ  พร้อมด้วยจุดแขวนที่ออกแบบพิเศษ ง่ายต่อการติดตั้ง และมีความแข็งแรงทนทาน 

 

ระบบงานฝ้าที-บาร์ ยิปรอค กริด (Gyproc® Grid)

Gyproc® Grid

take_off_t-bar_ceiling_aug2020_th.xlsx - 71.87 KB

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.