ผนังเบา "ยิปรอค" ประเภทระบบผนังกั้นห้องภายในอาคาร
 • ระบบ ยิปรอค ยิปไลน์เนอร์ ผนังยิปซัมสำหรับการกรุทับพื้นผิวผนังคอนกรีตหรือผนังก่ออิฐ โดยใช้โครงคร่าวเหล็ก GypFrame® ML50A ปิดทับด้วยแผ่นยิปรอค 1 ด้านเพื่อการตกแต่ง
 • บริเวณที่ใช้งาน : งานติดตั้งใหม่ หรืองานกรุทับ ผนังเดิมที่ต้องการความหนาเพิ่มขึ้นไม่มาก (ความหนาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2.5-7 ซม.) และไม่ต้องปรับพื้นผิวก่อนติดตั้ง
 • คุณสมบัติของระบบ ยิปรอค ยิปไลน์เนอร์ :
  • กันความร้อน :                ★★★★★
  • กั้นเสียง :                       ★★★★★
  • ผนังได้ระดับ เรียบเรียน : ★★★★★
 • ระบบ ยิปรอค ยิปไลน์เนอร์ มี 6 รุ่น ดังนี้
  • ผนังเบา "ยิปรอค คลาสสิก"
  • ผนังเบา "ยิปรอค โรบัสต์" 
  • ผนังเบา "ยิปรอค ไควเอท"
  • ผนังเบา "ยิปรอค ออดิโอ"
  • ผนังเบา "ยิปรอค อะควา"
ผนังเบา "ยิปรอค คลาสสิก" ระบบผนังยิปซัมเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร
ยิปรอค คลาสสิก -ระบบผนังเบาเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร สำหรับพื้นที่ทั่วไป
ยิปรอค คลาสสิก -ระบบผนังเบาเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร ที่ต้องการคุณสมบัติทนชื้น
ยิปรอค คลาสสิก -ระบบผนังเบาเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร ผนังที่ต้องการคุณสมบัติทนชื้น ทนรา
ยิปรอค คลาสสิก กลาสร็อค เอช -ระบบผนังเบาเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร สำหรับในพื้นที่เปียก
ยิปรอค คลาสสิก ฮาบิโต้ -ระบบผนังเบาเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร ผนังต้องการแขวนของหนัก
ยิปรอค คลาสสิก ไฟร์สต๊อป -ระบบผนังเบาเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร ผนังต้องการทนไฟ
ผนังเบา "ยิปรอค โรบัสต์" ระบบผนังยิปซัมเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคารที่ต้องการความทนทาน
ยิปรอค โรบัสต์ -ระบบผนังเบาเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร ผนังที่ต้องการความทนทานสูง ใช้งานหนักมาก
ยิปรอค โรบัสต์ ดูราไลน์ -ระบบผนังเบาเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร ผนังที่ต้องการความทนทานสูง ใช้งานหนักมาก ทนแรงกระแทก
ยิปรอค โรบัสต์ ฮาบิโต้ -ระบบผนังเบาเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร ผนังที่ต้องการความทนทานสูง-ใช้งานหนักมาก-ทนแรงกระแทก-แขวนของหนักได้
ผนังเบา "ยิปรอค ไควเอท" ระบบผนังยิปซัมเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคารที่ต้องการกั้นเสียง
ยิปรอค ไควเอท -ระบบผนังเบาเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร-ผนังกั้นเสียง ค่า STC61
ยิปรอคไควเอท -ระบบผนังเบาเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร-ผนังกั้นเสียงชนิดทนชื้น ค่า STC59
ยิปรอค ไควเอท กลาสร็อค เอช -ระบบผนังเบาเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร-ผนังกั้นเสียง บริเวณที่เปียก ค่า STC 59
ยิปรอค ไควเอท กลาสร็อค เอช -ระบบผนังเบาเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร-ผนังกั้นเสียง บริเวณที่เปียก ค่า STC 65
ยิปรอค ไควเอท ดูราไลน์ -ระบบผนังเบาเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร-ผนังกั้นเสียง ชนิดทนทานสูง ค่า STC 64
ยิปรอค ไควเอท ฮาบิโต้ -ระบบผนังเบาเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร-ผนังกั้นเสียง ชนิดแข็งแรงที่สุด แขวนของหนักได้ ค่า STC 65
ผนังเบา "ยิปรอค ออดิโอ" สุดยอดระบบผนังฉนวนกั้นเสียงประสิทธิภาพสูงสุด
ผนังเบา "ยิปรอค อะควา" ระบบผนังยิปซัมเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร ในบริเวณที่ชื้น, เปียก
ยิปรอค อะควา -ระบบผนังเบาเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร ผนังที่ต้องการคุณสมบัติทนชื้น เช่น ห้องครัว ส่วนแห้งในห้องน้ำ เช่น ซิ้งค์ล้างหน้า
ยิปรอค อะควา กลาสร็อค เอช -ระบบผนังยิปซัมเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร ในบริเวณที่เปียก เช่น ห้องอาบน้ำ
ยิปรอค อะควา กลาสร็อค เอช-ฮาบิโต้ -ระบบผนังยิปซัมเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร ในบริเวณที่เปียก และต้องการแขวนของหนัก เช่น ห้องอาบน้ำที่สาธารณะ