ผนังเบา "ยิปรอค" ประเภทระบบผนังกรุทับภายในอาคาร
 • ระบบผนังเบา ยิปรอค สำหรับกรุทับภายในอาคาร (Gyproc® Drywall Lining Systems) ผนังยิปซัมสำหรับการกรุทับพื้นผิวผนังคอนกรีตหรือผนังก่ออิฐ โดยใช้โครงคร่าวเหล็ก GypFrame® ML50A ปิดทับด้วยแผ่นยิปรอค 1 ด้านเพื่อการตกแต่ง
 • มี 3 รุ่นของระบบผนังเบายิปรอค สำหรับกรุทับภายในอาคาร  
  1. ระบบ ยิปรอค ดรายไลน์เนอร์ : วิธีติดแผ่นยิปซัมด้วยปูนกาว เป็นผนังยิปซัมชนิดไม่รับน้ำหนัก สำหรับกรุทับผิวผนังคอนกรีต หรือผนังก่ออิฐด้านในของอาคาร โดยใช้ปูนกาวติดแผ่นยิปซัม ดรายไลน์เนอร์ (DriLyner® Adhesive Plaster) เป็นตัวยึดเกาะและไม่เปลืองพื้นที่ในการติดตั้ง
   • ​​​​​​​​​​​​​​บริเวณที่ใช้งาน : งานกรุทับผนังเดิมที่ต้องการความรวดเร็วที่สุดในการติดตั้ง
  2. ระบบ ยิปรอค ยิปไลน์เนอร์ : วิธีกรุผนังยิปซัม ด้วยโครงคร่าวเหล็ก ผนังยิปซัมสำหรับการกรุทับพื้นผิวผนังคอนกรีตหรือผนังก่ออิฐ โดยใช้โครงคร่าวเหล็ก ยิปเฟรม เอ็มแอล 50เอ (GypFrame® ML50A)  ปิดทับด้วยแผ่น ยิปรอค 1 ด้านเพื่อการตกแต่ง
   • ​​​​​​​บริเวณที่ใช้งานงานติดตั้งใหม่ หรืองานกรุทับ ผนังเดิมที่ ต้องการความหนา เพิ่ มขึ้ นไม่มาก (ความหนาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2.5-7 ซม.) และ ไม่ต้องปรับพื้ นผิวก่อนติดตั้ง
  3. ระบบ ยิปรอค ยิปไลน์เนอร์ IWL : ระบบผนัง Independent Wall Lining IWL เป็นระบบผนัง ยิปซัมที่ มีน้ำหนักเบา และไม่รองรับน้ำหนักจากโครงสร้าง ภายนอก (Non-Loadbearing) ซึ่งทำการติดตั้งระบบผนัง ในส่วนของผนังด้านในบ้านที่ ติดกับภายนอกโดยการกรุทับ ผนังเดิม ด้วยแผ่นยิปซัม
   • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​บริเวณที่ใช้งานงานติดตั้งใหม่ หรืองานกรุทับ ผนังเดิมที่ สามารถเพิ่ มความ หนาของผนังได้สูงสุด 30 ซม. เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพและ คุณสมบัติต่างๆ ตามที่ ต้องการ
 • ข้อมูลทางเทคนิค
  1. ระบบ ยิปรอค ดรายไลน์เนอร์ :
   • กันความร้อน :                ★★★★
   • กั้นเสียง :                       ★★★
   • ผนังได้ระดับ เรียบเรียน : ★★★★
  2. ระบบ ยิปรอค ยิปไลน์เนอร์ :
   • กันความร้อน :                ★★★★
   • กั้นเสียง :                       ★★★★
   • ผนังได้ระดับ เรียบเรียน : ★★★★
  3. ระบบ ยิปรอค ยิปไลน์เนอร์ IWL :
   • กันความร้อน :                ★★★★
   • กั้นเสียง :                       ★★★★
   • ผนังได้ระดับ เรียบเรียน : ★★★★