Alernative :  Hero 1

Product

ประเภทผลิตภัณฑ์
ระดับผลิตภัณฑ์
16 results

DuraLine MR Board 16mm

แผ่นยิปซัมมีความทนทานสูง มีส่วนผสมของใยแก้วและสารป้องกันไฟลาม ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อยิปซัม

FireStop 16mm

เนื้อยิปซัมผสมใยแก้ว (Fiber Glass) ใช้กระดาษเหนียวอัดแน่นพิเศษ เป็นวัสดุทนไฟได้นาน 1-3 ชั่วโมง

Gyptone® CURVE-Line6, 6.5mm

แผ่นยิปรอค ยิปโทน ชนิดดูดซับเสียง สำหรับงานฝ้าฉาบเรียบ และงานฝ้าที-บาร์ ซึ่งด้านหลังแผ่นปิดกั้นด้วยแผ่นเยื่อกระดาษดูดซับเสียงสะท้อน(Acoustic Tissue) คุณสมบัติ มีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียง ลดปัญหาเสียงก้อง เสียงสะท้อน, ดีไซน์สวยงาม, ตกแต่งฝ้าเพดานได้หลากหลาย ทั้งใน ห้องประชุม ห้องซ้อมดนตรี ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องเรียน ฯลฯ

Glasroc X

แผ่นยิปซัมมีความทนทานสูง ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อยิปซัม

Activ'Air® 9mm

นวัตกรรมเทคโนโลยีของยิปรอค ยิปโทนที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในห้อง เพื่อสุขภาพของผู้ใช้ภายในอาคาร ด้วยการทำงานของสารสูตรพิเศษที่ผสมในแผ่นยิปซัม โดยการดูดซับไอระเหยสารฟอร์มัลดีไฮด์ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และสามารถลดปริมาณสารฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศภายในห้องได้มากถึง 70% พร้อมด้วยอายุการใช้งานที่ทนทานยาวนานมากกว่า 50 ปี

FireStop 12.7mm

เนื้อยิปซัมผสมใยแก้ว (Fiber Glass) ใช้กระดาษเหนียวอัดแน่นพิเศษ เป็นวัสดุทนไฟได้นาน 1-3 ชั่วโมง