ผนังเรียบเนียน
1 min

ปูนฉาบยิปซัม ต่างจากปูนฉาบทั่วไปอย่างไร

Posted on 12.04.2021 - updated on: 01.07.2021
ปูนฉาบยิปซัม ต่างจากปูนฉาบทั่วไปอย่างไร 1

ปูนฉาบยิปซัม ต่างจากปูนฉาบทั่วไปอย่างไร          การเลือกปูนสำหรับงานก่อสร้างภายในมีความสำคัญมาก เพราะถ้าเลือกปูนผิดชนิดจะเกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น เกิดรอยแตกร้าว พื้นผิวยึดเกาะไม่ดี รวมถึงทำให้เสียเวลาทำงานเยอะกว่าเดิม

          ปัจจุบัน ปูนซีเมนต์เป็นปูนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่สำหรับงานที่ต้องฉาบภายใน การใช้ปูนฉาบยิปซัมจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการฉาบเพราะเป็นปูนฉาบภายในโดยเฉพาะ นอกจากนี้ปูนฉาบยิปซัมสามารถฉาบได้พื้นที่ที่มากกว่า ถึงแม้ว่าปริมาณของปูนจะน้อยกว่าก็ตาม

ความแตกต่างของปูนฉาบยิปซัมและปูนซีเมนต์ทั่วไป

ปูนฉาบยิปซัม ต่างจากปูนฉาบทั่วไปอย่างไร 2

ปูนฉาบยิปซัม

 • น้ำหนักเบากว่า เมื่อผสมน้ำแล้วจะได้ปริมาณปูนที่เกือบจะเท่ากัน

 • มีค่าหดตัวน้อยกว่า 3 เท่า จึงไม่เกิดรอยร้าว

 • ยึดเกาะได้ดีกว่า ไม่จำเป็นต้องสลัดดอกหรือเพิ่มน้ำยายึดเกาะ

 • เมื่อฉาบเสร็จ ผนังสามารถกันร้อนได้ เพราะอมความร้อนน้อยกว่า ทำให้เครื่องปรับอากาศเย็นเร็วขึ้น

 • มีค่าเป็นกลาง(pH 7) ไม่กัดมือช่าง

 • ขั้นตอนการฉาบ และเวลาการเสร็จงานน้อยกว่า

 • ใช้งานเฉพาะภายใน

ปูนซีเมนต์ทั่วไป

 • น้ำหนักมากกว่า

 • เกิดรอยร้าว รอยแตกรายงาได้ง่าย

 • ผิวหน้าหลุดร่อนได้ อาจจะต้องแก้งานภายหลัง

 • ค่าการอมความร้อนมาก

 • เป็นด่าง(pH 13-14)

 • ใช้เวลาในการทำงานนาน

 • ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

          จากที่กล่าวมา เห็นได้ว่าปูนฉาบซีเมนต์ทั่วไปสามารถฉาบผนังได้ทั้งภายในและภายนอก แต่หากเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งานแล้ว ปูนฉาบยิปซัมช่วยให้การก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้น กันร้อนและยึดเกาะได้ดีกว่า เรียกได้ว่าเป็นปูนที่สะดวกต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อผู้อาศัย

 

ปูนฉาบยิปซัม ต่างจากปูนฉาบทั่วไปอย่างไร 3
Add new comment
Rating:
Restricted HTML
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Global and entity tokens are replaced with their values. Browse available tokens.
We don't share or sell your data and will only use your data for the purpose described above.