ประเภทลูกค้า

สถาปนิก

Architect
สถาปนิก

เพื่อช่วยให้ท่านสถาปนิก ออกแบบและวางแผน ในการก่อสร้างหรืองานสถาปัตยกรรม ตามมาตรฐานการก่อสร้างของอาคาร รวมไปถึงหน้าที่ใช้สอยของอาคารนั้น และวัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของอาคารนั้น

สถาปนิก

ผู้รับเหมา ช่าง

ผู้รับเหมา ช่าง
ผู้รับเหมา ช่าง

เพื่อให้ ผู้รับเหมา ช่าง สามารถวางแผนล่วงหน้า และเชี่ยวชาญเรื่องวัสดุก่อสร้าง อย่างถูกต้องและชัดเจน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ผู้รับเหมา-ช่าง

เจ้าของบ้าน

เจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้าน

เพื่อให้เจ้าของบ้านเข้าใจการเลือกใช้วัสดุสำหรับการติดตั้งฝ้าเพดาน หรือสร้างห้องด้วย

บทความ